Univerzitetska sportska liga Niša u sezoni 2018/2019

 

 

 

RUKOMET (ž)

 

FSFV

6

41

12

29

Mašinski

4

27

19

8

Elektronski

0

5

24

-19

Ekonomski

-1

0

18

-18

 

 

FSFV

Ekonomski

10

0

-1

Mašinski

Elektronski

11

1

 

 

 

 

 

2

Ekonomski

Elektronski

 

 

 

FSFV

Mašinski

18

8

 

 

 

 

 

3

Mašinski

Ekonomski

8

0

 

Elektronski

FSFV

4

13