Univerzitetska sportska liga Niša u sezoni 2018/2019

MALI FUDBAL (ž)

 

 

Ekonomski

12

14

3

11

F. sporta

9

16

3

13

Mašinski

3

3

12

-9

Elektronski

3

3

7

-4

Medicinski

-3

1

12

-11

 

 

Ekonomski

slobodni

 

 

 

Mašinski

Elektronski

 

 

 

Medicinski

F. sporta

0

3

-1

 

 

 

 

2

slobodni

F. sporta

 

 

 

Elektronski

Medicinski

3

0

-1

Ekonomski

Mašinski

7

0

 

 

 

 

 

3

Mašinski

slobodni

 

 

 

Medicinski

Ekonomski

1

3

 

F. sporta

Elektronski

6

0

 

 

 

 

 

4

slobodni

Elektronski

 

 

 

Ekonomski

F. sporta

3

2

 

Mašinski

Medicinski

3

0

-1

 

 

 

 

5

Medicinski

slobodni

 

 

 

F. sporta

Mašinski

5

0

 

Elektronski

Ekonomski

0

1