Univerzitetska sportska liga Niša u sezoni 2018/2019

MALI FUDBAL (ž)

 

 

Ekonomski

slobodni

 

 

Mašinski

Elektronski

 

 

Medicinski

F. sporta

 

 

 

 

 

 

slobodni

F. sporta

 

 

Elektronski

Medicinski

 

 

Ekonomski

Mašinski

7

0

 

 

 

 

Mašinski

slobodni

 

 

Medicinski

Ekonomski

1

3

F. sporta

Elektronski

 

 

 

 

 

 

slobodni

Elektronski

 

 

Ekonomski

F. sporta

 

 

Mašinski

Medicinski

 

 

 

 

 

 

Medicinski

slobodni

 

 

F. sporta

Mašinski

 

 

Elektronski

Ekonomski