4. UNIVERZITETSKI MEĐUNARODNI

           ATLETSKI MITING - NIŠ 2015

 

Univerzitetski sportski savez Niš i Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu

organizovali su četvrti po redu atletski miting na stadionu Čair 20.05.2015. 

godine. Rukovodilac takmičenja je bio proslavljeni srpski olimpijac prof. dr 

Aleksandar Raković, uz asistenciju studenta  doktorskih studija Fakulteta 

sporta i fizičkog vaspitanja Stefana Đorđevića iz Niša. Studenti su se takmičili 

u šest disciplina (100 metara, 400 metara, 1000 metara brzog hodanja, skoku u 

dalj, skoku u vis, bacanju kugle), u obe konkurencije (studenti i studentkinje).

Rezultati po disciplinama:

 

 

100 METARA  (U MUŠKOJ KONKURENCIJI)

            Takmičarska kategorija

1. Saša Golubić  (UNI. SK.)                                 sa vremenom  10.3(s)

2. Petar Ranđelović (FSFV)                                sa vremenom  11.1(s)

3. Petković Vladimir (FSFV)                            sa vremenom  11.3(s)

 

            Rekreativna kategorija

1. Nemanja Živković  (FSFV)                             sa vremenom  11.4(s)

2. Stefan Božović  (FSFV)                                  sa vremenom  11.8(s)

3. Vladimir Petković (FSFV)                            sa vremenom  11.85(s)

 

          100 METARA  (U ŽENSKOJ KONKURENCIJI)

1. Frisina Ristevska  (UNI. SKOPLjE)                sa vremenom  12.3(s)

2. Maja Stojiljković  (PRAV)                                          sa vremenom  14.43(s)

3. Jelena Stanković  (FSFV)                                          sa vremenom  14.48(s)

3. Anđela Dejanović (FSFV)                             sa vremenom 14.48(s)

 

            400 METARA  (U MUŠKOJ KONKURENCIJI)

1. Ilija Pajmakoski  (UNI. SKOPLjE)        sa vremenom  53.5(s)

2. Petar Ranđelović  (FSFV)                          sa vremenom  54.4(s)

3. Marko Jelenković   (VTŠ)                          sa vremenom  55.39(s)

3. Dejan Martinović (FSFV)               sa vremenom  55.40(s)

 

            400 METARA  (U ŽENSKOJ KONKURENCIJI)

1. Frisina Ristevska  (UNI. SKOPLjE)     sa vremenom  0.59,4(m)

2. Anđelija Dejanović  (FSFV)                     sa vremenom  1.07,09(m)

3. Tijana Gligorijević (FZNR)                     sa vremenom  1.10(m)

3. Jelena Marković (GAF)                                 sa vremenom  1.10(m)

 

           400 METARA  BRZO HODANjE (U MUŠKOJ KONKURENCIJI)

1. Marijan Vukadinović  (FSFV)            sa vremenom  1.39,70(m)

2. Igor Marinčić  (FSFV)                          sa vremenom  1.42,20(m)

3. Nemanja Ivanović (FSFV)                      sa vremenom  1.43.30(m)

 

           400 METARA  BRZO HODANjE (U ŽENSKOJ KONKURENCIJI)

1. Popović Biljana   (FSFV)                sa vremenom  1.29,90(m)

2. Stojanović Milica   (INT.UNI. NOVI PAZAR)    sa vremenom  1.31,70(m)

3. Jelena Ivković  (FSFV)                    sa vremenom  1.40,10(m)

 

           SKOK U VIS (U MUŠKOJ KONKURENCIJI)

1. Šribar Nikola  (FSFV)         sa visinom  175(cm)

2. Pavle Pavlović  (FSFV)         sa visinom  175(cm)

3. Mihajlo Matić  (FSFV)           sa visinom  170(cm)

 

               SKOK U VIS (U ŽENSKOJ KONKURENCIJI)

1. Mila Mamić   (FSFV)                          sa visinom 150(cm)

2. Milica Nikolić   (FSFV)                 sa visinom 135(cm)

3. Binjana Popović   (FSFV)                  sa visinom 135(cm)

 

                SKOK U DALj (U MUŠKOJ KONKURENCIJI)

1. Nikola Paunović   (FSFV)            sa dužinom  6.11(m)

2. Pavle Pavlović   (FSFV)                sa dužinom  5.94(m)

3. Nikola Kostić  (MED)                      sa dužinom  5.83(m)

 

               SKOK U DALj (U ŽENSKOJ KONKURENCIJI)

1. Maja Stojiljković  (PRAV)          sa dužinom  4.25(m)

2. Jelena Stanković     (FSFV)       sa dužinom  4.20(m)

3. Kristina Tošić (FSFV)              sa dužinom  3.96(m)

 

BACANjE KUGLE (U MUŠKOJ KONKURENCIJI)

1. Dušan Mitrović  (FSFV)          sa izbačajem  11.49(m)

2. Vladimir Stojčević   (FSFV)   sa izbačajem  10.48(m)

3. Kosta Babić   (FSFV)                   sa izbačajem  10.18(m)

 

BACANjE KUGLE (U ŽENSKOJ KONKURENCIJI)

Takmičaraska kategorija

1. Jelena Šućur  (FSFV)                  sa izbačajem  9.91(m)

2. Dušica Pupović  (FSFV)           sa izbačajem 8.97(m)

3. Ana Ilić  (FZNR)                            sa izbačajem  8.35(m) 

 

Rekreativna kategorija

1. Ana Milojković (FSFV)                 sa izbačajem  8.07(m)

2. Simonida Milojković (FSFV)      sa izbačajem  7.95(m)

3. Anđela Milinković (FSFV)          sa izbačajem  7.46(m)

  

 

3. UNIVERZITETSKI ATLETSKI MITING

- NIŠ 2014.

 

Univerzitetski sportski savez Niš i Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja iz Niša, 

na čelu sa proslavljenim reprezentativcem i olimpijcem prof. dr Aleksandarom 

Rakovićem i studentom  Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Stefanom 

Đorđevićem iz Niša, organizovali su treći po redu Atletski univerzitetski miting 

na stadionu Čair 29.5.2014. godine. Pravo učešća imali su svi studenti 

Univerziteta u Nišu, ali i sa ostalih visokoškolskih institucija koje rade u Nišu. 

Studenti su se takmičili u sedam disciplina (100 metara, 400 metara, 800 

metara 1000 metara brzog hodanja, skoku u dalj, skok u vis, bacanje kugle) u 

muškoj i ženskoj konkurenciji. 

 

Miting je bio izuzetno uspešan, a na kraju su medalje najuspešnijim 

studentima-sportistima podelili prof. dr Milovan Bratić, dekan Fakulteta sporta 

i fizičkog vaspitanja u Nišu, prof. dr Dragan Nejić sa Fakulteta sporta i fizičkog 

vaspitanja i mr Nebojša Jovanović, predsednik Univerzitetskog sportskog 

saveza Niš.

 

 

100 METARA  (U MUŠKOJ KONKURENCIJI)

1. Ranđelović Petar  (FSFV)                        sa vremenom  11.1(s)

2. Jelenković Marko (VTŠ)                          sa vremenom  11.3(s)

3. Božović Stefan (FSFV)                            sa vremenom  11.5(s)

 

100 METARA  (U ŽENSKOJ KONKURENCIJI)

1. Stojiljković Maja (PRAV)                        sa vremenom  13.4(s)

2. Spasić Ivana (PRAV)                               sa vremenom  14.3(s)

3. Marković Kristina (FSFV)                   sa vremenom  14.4(s)

 

400 METARA  (U MUŠKOJ KONKURENCIJI)

1. Ranđelović Petar  (FSFV)                    sa vremenom  52.9(s)

2. Jelenković Marko (VTŠ)                       sa vremenom  54.1(s)

3. Fašić Lazar   (FSFV)                              sa vremenom  56.1(s)

 

400 METARA  (U ŽENSKOJ KONKURENCIJI)

1. Milić Ivana  (FSFV)                         sa vremenom  1.03,9(m)

2. Marković Kristina (FSFV)             sa vremenom  1.09,9(m)

3. Todorović Tijana (FSFV)                 sa vremenom  1.15,5(m)

 

800 METARA  (U MUŠKOJ KONKURENCIJI)

1. Janković Janko  (EL)                    sa vremenom  2.14,6(m)

2. Dimitrov Saša (FSFV)                       sa vremenom  2.16,6(m)

3. Nikolić Aleksandar   (FSFV)          sa vremenom  2.20,4(m)

 

800 METARA  (U ŽENSKOJ KONKURENCIJI)

1. Milić Ivana  (FSFV)                    sa vremenom  3.04,00(m)

2. Popović Biljana (FSFV)                       sa vremenom  3.11,6m)

3. Petković Sandra   (EKON)          sa vremenom  3.30,00 (m)

 

1000 METARA BRZO HODANJE (U MUŠKOJ KONKURENCIJI)

1. Kostić Milan  (FSFV)                           sa vremenom  4.02,70(m)

2. Đorđević Stefan  (FSFV)                   sa vremenom  4.11,20(m)

3. Paravlić Armin (FSFV)                     sa vremenom  4.20.30(m)

 

1000 METARA BRZO HODANJE (U ŽENSKOJ KONKURENCIJI)

1. Popović Biljana   (FSFV)                sa vremenom  4.45,90(m)

2. Ivković Jelena   (FSFV)                   sa vremenom  5.17,70(m)

3. Jovanović Marija  (FILO)               sa vremenom  5.42,10(m)

 

SKOK U VIS (U MUŠKOJ KONKURENCIJI)

1. Šribar Nikola  (FSFV)             sa visinom  178(cm)

2. Žarković Vladimir  (FSFV)   sa visinom  175(cm)

3. Miljković Nemanja  (FZNR)        sa visinom  165(cm)

 

SKOK U VIS (U ŽENSKOJ KONKURENCIJI)

1. Nikolić Gabrijela   (FSFV)             sa visinom 130(cm)

2. Stojanović Jelena  (FSFV)                 sa visinom 130(cm)

3. Nejić Katarina   (FSFV)                        sa visinom 125(cm)

 

SKOK U DALJ (U MUŠKOJ KONKURENCIJI)

1. Momčilović Milan  (FSFV)         sa dužinom  5.33(m)

2. Nikić Miljan   (FSFV)                    sa dužinom  5.26(m)

3. Filipović Jovan  (FSFV)              sa dužinom  5.25(m)

 

SKOK U DALJ (U ŽENSKOJ KONKURENCIJI)

1. Nikolić Gabrijela  (FSFV)                sa dužinom  4.01(m)

2. Stojiljković Maja     (PRAV)                sa dužinom  3.83(m)

3. Stojanović Jelena (FSFV)                  sa dužinom  3.80(m)

 

BACANJE KUGLE (U MUŠKOJ KONKURENCIJI)

1. Mitrović Dušan  (FSFV)          sa izbačajem  10.96(m)

2. Bogdanović Bogdan   (FSFV)     sa izbačajem  10.17(m)

3. Živković Vladimir  (FSFV)        sa izbačajem  9.88(m)

 

BACANJE KUGLE (U ŽENSKOJ KONKURENCIJI)

1. Šućur Jelena  (FSFV)                  sa izbačajem  9.9(m)

2. Smolović Dragica  (FSFV)        sa izbačajem 7.96(m)

3. Mitrović Marina   (FSFV)       sa izbačajem  7.50(m)