RANIJI POBEDNICI
SPORT 2001/ 2002/ 2003/ 2004/ 2005/ 2006/ 2007/ 2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2012/
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mali fudbal   1. Medicinski   1. Medicinski   1. Medicinski   1. Medicinski   1. Medicinski   1. BK Univerzitet     1. Ekonomski   1. Ekonomski   1. F. sporta   1. Elektronski   1. F. sporta
  2. Pravni   2. FFK   2. Ekonomski   2. FFK   2. Filozofski   2. GAF     2. F. sporta   2. Pravni   2. GAF   2. GAF   2. GAF
Kosarka (M)   1. FFK   1. FFK   1. FFK   1. Masinski   1. FFK   1. FFK     1. F. sporta   1. F. sporta   1. F. sporta   1. F. sporta   1. Elektronski
  2. Masinski   2. Elektronski   2. Ekonomski   2. Pravni   2. Elektronski   2. Elektronski     2. Elektronski   2. Elektronski   2. Pravni   2. Elektronski   2. Pravni
Odbojka (M)   1. Masinski   1. Medicinski   1. Masinski   1. Ekonomski   1. Ekonomski   1. FFK     1. F. sporta   1. Ekonomski   1. Mašinski   1. FZNR   1. F. sporta
  2. Elektronski   2. FFK   2. Ekonomski   2. FFK   2. GAF   2. Ekonomski     2. Ekonomski   2. F. sporta   2. FZNR   2. Elektronski   2. FZNR
Rukomet (M)   1. FFK   1. Medicinski   1. Elektronski   1. Medicinski   1. FFK   1. Ekonomski     1. F. sporta   1. Masinski   1. Masinski   1. F. sporta   1. F. sporta
  2. Masinski   2. Elektronski   2. FFK   2. Elektronski   2. PMF   2. Medicinski     2. Masinski   2. GAF   2. Pravni   2. Pravni   2. GAF
Kosarka (Ž)   1. FFK   1. PMF   1. FFK   1. FFK   1. FFK   1. FFK     1. F. sporta   1. F. sporta   1. F. sporta   1. F. sporta   1. F. sporta
  2. PMF   2. FFK   2. PMF   2. Ekonomski   2. Ekonomski   2. Ekonomski     2. Pravni   2. Pravni   2. Pravni   2. Pravni   2. Pravni
Odbojka (Ž)   1. FFK nije igrano   1. Medicinski   1. Ekonomski   1. Medicinski   1. Medicinski     1. F. sporta   1. GAF   1. GAF   1. F. sporta   1. F. sporta
  2. Masinski   2. Ekonomski   2. Medicinski   2. Ekonomski   2. GAF     2. GAF   2. Filozofski   2. Elektronski   2. Pravni   2. Pravni
Stoni tenis   1. Medicinski nije igrano   1. FFK   1. FFK   1. GAF   1. Elektronski     1. GAF   1. Elektronski   1. Mašinski   1. VTŠ   1. VTŠ
  2. FFK   2. Ekonomski   2. Ekonomski   2. Filozofski   2. FFK     2. PMF   2. Masinski   2. FZNR   2. Mašinski   2. FZNR
Sah   1. Elektronski nije igrano   1. Elektronski   1. Elektronski      nije igrano   1. GAF     1. Pravni   1. Pravni   1. Elektronski   1. Pravni   1. Elektronski
  2. Ekonomski   2. FZNR   2. Ekonomski   2. Elektronski     2. Ekonomski   2. Elektronski   2. Mašinski   2. Elektronski   2. FZNR
Tenis (M) nije igrano   1. F. sporta   1. Singidunum
  2. Singidunum   2. F. sporta
Tenis (Ž) nije igrano   1. F. sporta
  2. Pravni